O autorech učebnicového souboru


doc. PhDr. Milada Kouřimská, Csc.
doc. PhDr. Stanislav Jelínek, Csc.
Ute Kettenburg
Mgr. Ludmila Kučerová
Irmgard Nöbauer
Christel Kratochvílová-Ziegertdoc. PhDr. Milada Kouřimská, Csc.
Léta působila na katedře germanistiky Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty. Specializovala se na reálie německy mluvících zemí a měla velké zkušenosti s výukou praktického jazyka. Jejím užším oborem byla didaktika cizího jazyka.
nahoru »doc. PhDr. Stanislav Jelínek, Csc.
Je jeden z našich nejlepších metodiků na výuku cizích jazyků, s výukou jazyků má obrovské zkušenosti. Je autorem cizojazyčných učebnic a řady teoretických článků z oboru "didaktika cizích jazyků". Léta působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
nahoru »Ute Kettenburg
Je rodilou mluvčí, učitelkou, jež má velké zkušenosti s výukou jak německých, tak i českých dětí. Řadu let působila v Praze na základních školách s rozšířenou výukou jazyků, dnes učí ve spolkové zemi Dolní Sasko.
nahoru »Mgr. Ludmila Kučerová
Je vynikající pedagožkou německého jazyka s dlouholetými zkušenostmi. Specializuje se na výuku německého jazyka pro děti s tělesným postižením.
nahoru »Irmgard Nöbauer
Je rodilou mluvčí působící v Rakousku, která má bohaté zkušenosti s výukou německého jazyka na českých školách a výukou českého jazyka ve Vídni, kde dodnes přednáší.
nahoru »Christel Kratochvílová-Ziegert
Je rodilou mluvčí, jež řadu let učí německý jazyk na pražských školách. Má velké zkušenosti s výukou dětí s tělesným postižením.
nahoru »