Agentura JIRCO s.r.o.

     Agentura JIRCO s.r.o. (IČO: 25178385, DIČ: CZ25178385, zapsána v OR u KS ČB oddíl C, vložka 8076) vstoupila na trh jazykových učebnic již v 90. letech jako první vydavatel učebnicového souboru "Německy s úsměvem". Tento projekt vystřídal v roce 1994 neméně oblíbený učebnicový soubor "Heute haben wir Deutsch".

     Kontaktní osobou je pro Vás manažerka vydavatelství Lada Faměrová - jednatelka, která převzala do své kompetence řízení společnosti od zajišťování tisku učebnic, přes organizaci reklamy a obchodu, po kontakt s distributory.

     Podobně jako v případě učebnice "Německy s úsměvem" bylo i v případě učebnicového souboru "Heute haben wir Deutsch" naším krédem zachování nejvyšší kvality učebnic pro základní vzdělávání, co možná nejužší propojení s nároky samotných učitelů i požadavky MŠMT.

     Celý soubor je postupně aktualizován, samozřejmostí jsou nová pravidla německého pravopisu. Učebnice Heute haben wir Deutsch lze využít pro tvorbu Rámcového vzdělávacího programu.